Ingen resultat.

Nokre stadnamn ved Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden.

av Martin Furseth Oftast tenkjer vi ikkje over kva stadnamna tyder, dei er ein del av språket og slik sett kan det vere likegyldig kva for opphav dei har. Men alle stadnamna ved Storfjorden har ei opphavleg tyding. Mange av dei kan vere særs gamle og vart kanskje til før det vart vanleg med bokskrift i Noreg, og dei er ein del av vår språkhistorie. Gjennom å forstå kva eit namn tyder får vi ofte eit betre innblikk i den historiske utviklinga av ein stad.
1300 - 2020
Storfjorden
Les heile artikkelen

Frå grense Stranda til Sylte

Stadnamna er lagt inn av Sindre, Gunnar og Turid Aspehjell med Jens Lingaas som informant.
2019
Valldal
Les heile artikkelen

Stadnamn ved Fjørå

Stadnamna er innsamla av Sindre, Gunnar og Turid Aspehjell.
2019
Fjøra
Les heile artikkelen

Tafjord

Det er Sindre, Gunnar og Turid Aspehjell som har utarbeidd også denne samlinga av strandnamn i Tafjorden. Som kjelde har dei hatt Olaug og Arne Tafjord
1500 - 1950
Tafjord
Les heile artikkelen

Norddal

Stadnamna er samla inn av Sindre, Gunnar og Turid Aspehjell, Dei har reist langs stranda med båt. Lokakjend kjelde har vore Olav Melchior
1500 - 1950
Norddal
Les heile artikkelen

Frå Ytterdal til grensa mot Stranda

Desse stadnamna langs fjorden er samla inn av Sindre, Gunnar og Turid Aspehjell. Dei har også sett på GPS-koordinat som gjer det mogeleg å finne att stadene på kartet. Det handlar om strandlina frå Eidsdal og utover forbi Ospahjellen, Verpesdalen, Skrenakken. og Smoge-gardane til grensa mot Stranda ved Isflå.
1600 - 1950
Eidsdal
Les heile artikkelen