Frå Ytterdal til grensa mot Stranda

Ytterdal

Stranda

Namn

kommentar

GPI Nord

62 grader

og…

GPI Aust

7 grader

og..

 

Reinshammaren

 

15 428

10 540

 

Skredene

 

15 427

11 45

 

Storurneset

 

15 431

11 336

 

Elveosbrua

 

15 410

10 321

 

Palesteinen

Fortøyningsbolt. Gutane fiska pale her.

15 819

10 045

 

Bjønnafolda

Ruste- Ludvik hadde notheng her.

15 971

09 806

 

Bjønnaura

 

16 001

09 738

 

Fårlepeneset

Oppkalla etter ein dei meinte var fårleg.

16 047

09 651

 

Holet

 

16 056

09 658

 

Telefonkiosk

 

16 108

09 485

 

Seljeura

Der voks ei stor selje.

16 1§3

09 341

 

Einen

 

16 217

09 214

 

Lyrura

Her brukte det å stå lyr.

16 240

09 166

 

Sanden

God plass for ørret.

 

 

 

Blautgrjothola

«En gang jeg var på Stranda tok jeg melkebåten ”Ytterdal” inn til Eidsdal. Da vi hadde passert Ospahjellneset sto jeg ved rekka  sammen med Petter Storås, Trælegjære- Petter,  og da pekte han på Blautgrjothola og fortalte at han i guttedagane var med faren Nils Kristofer, som hugde ut stor stykker kleberstein som han bearbeidet heime til ulike brukskar.» JWG     

Her tok dei også bryne.

16 338

08 960

 

Kobbeleie

Eit lite platå der kobben brukte å liggje.

 

 

 

Storgjølgrova

 

16 433

08 782

 

Otersteinen

20 m opp frå sjøen.

16 477

08 702

 

Kista

 

16 683

08 337

 

Insteneset

Ospahjellen vurderte å ha naustet sitt her.

16 778

08 189

 

Oterskinn

Garden har vore kalla oterskin etter merke ved sjøen.

16 814

07 917

 

Snushornet

Då Heilag-Olav flykta gjennom Norddalsfjorden og ville ta seg ein pris tobakk, men ikkje kunne få noko ut av snushornetsitt, blei han så arg at han kylte   hornet opp mot fjellsida. Omskapt til stein står det der i dag med namnet St. Olavs snushorn.

16 803

07 946

 

Reholet

Rett under Snushornet

 

 

 

Sølfest sin lineplass

Der er to pluggar av einer.

16 823

07 884

 

Preikestolen

 

16 820

07 835

 

Pengehola

Hola ligg opp i fjellhammaren innanfor Ospahjellneset.  Gunnar fortel: "Søskenbarnet mitt, Martin Aspehjell  var ein gong oppe i hola. Først prøvde jamnaldringane frå Verpesdalen  å fire han ned. Det var så attkolvt der at det lukkast ikkje. Tauet var for kort til å slakke han ned til sjøen. Då drog dei han opp att. Martin var veldig oppteken av å kome seg opp i hola, så dei brukte båt, og han gjekk opp frå sjøen. Han gjekk då frå  Preikestolen og  opp fjellveggen til  pengehola. Dette fortalte han til far min, Sølfest. Han ville ikkje tru det. Då sa Martin: ”Eg har mura ein liten varde der som viser frå sjøen.” Eg  hugsar godt eg var med far min ut. Han flåta færingen og rodde ut dit for å sjå om dette verkeleg var sant." - Varden er godt synleg den dag i dag!

 

 

 

Rauaklåna

Her er det ikkje vansleleg å bruke fantasien.

16 829

07 710

 

Hønseflåna

 

16 829

07 623

 

Ytesteneset

 

 

 

 

Ospahjellneset

"I mylljå nesa" skrapte vi skjell av berget med ein håv laga av tønneband med garn/not under. "Vi knuste skjella for å bruke dei som agn for fisken" fortalde Tore Ytterdal til Johan Weiberg Gulliksen. På Ospahjellen har dei ei klubbe dei brukte for å knuse skjell. 

16 805

07 01

 

Flæå

 

16 823

07 531

 

Flyplassen

Tore Ytterdal fortel at ved berget i bukta utanfor låg vi med båten og heiv ut skjell. Først så heiv vi så langt vi greidde å kaste for å lokke til oss fisken, etter kvart nærare land og båten. Å knuse og kaste ut skjell kalte ein for å fly. "E ska ut å fly". (I følge Ivar Aasen betyr "å fly" å gi lokkemat til fisk.) JWG

16 82

07 465

 

Saupgrova

 

16 40

07 420

34

Pinå /Djupaste bukta

Kjea var her om våren, det var ei fasteflå, dei kom ikkje seg derifrå.

16 700

07 370

 

Svartesvodene

 

16 687

07 235

 

Inste Selja

Der gjekk eit ras våren 2016, så selja er vekke.

16 615

08 110

 

Ytste selja

Gode fiskeplassar for Verpesdalen.

16 637

06 990

 

Gamle støa

 

16 611

05 920

 

Verpesdalselva

 

16 616

05 855

 

Verpesdalskaia

Frå naustet var det eit godt laksevarp, derav namnet Verpesdal.

16 627

05 755

 

Steinstøa

 

16 699

05 320

 

Godsetet hass Elling

Der ville han setje garn, og dersom nokon andre hadde garn der, gjekk han heim att.

16 722

05 200

 

Skrenakkstøa

 

16 770

04 985

 

Ikornsva

 

16 791

04 710

 

Thaulowkjelda

Presten Thaulow drakk vatn når han var på veg til preike i Hellesylt

16 755

04 557

 

Rognesteinen

God fiskeplass.

16 761

04 340

 

Inste Koppen

Mellom desse to elvane gjekk vera og bukka heile sommaren og beita.

16 754

02 721

 

Ytste Koppen

Ein mann frå Skrenakken  eller Verpesdalen vart fira ned for å hente dei.

16 746

03 220

 

Skarveskjetet

Skarven sat her.

16 760

03 220

 

Seifonna

 

16 720

02 485

 

Bukkeråsa

 

15 405

01 850

 

Djuphamna

 

15 897

02 072

 

Kvennagrova

 

15 699

02 033

 

Robbervika

 

15 585

01 870

 

Nonshammaren

 

15 222

01 968

 

Nonshammarneset

 

11 030

01 998

 

Ytste og Inste Nonshammargrøvene

 

15 060

02 095

 

Streket

Grense mot Ytste Smoge

14 945

02 162

 

Jolgrøgjølet

 

 

 

 

Hondestigjølet

 

14 813

02 260

 

Fjellsendstreket

 

 

 

 

Månaneset

 

14 536

02 202

 

Gamlestøa

 

14 255

02 202

 

Ytste Smoge

Det er tre bruk på Smoge: Ytste Smoge, Vonheim og Smogeli.

14 214

02 197

 

Smogeneset

 

14 143

02 112

 

Motorbåtstøa

Hadde på land motorbåten her.

14 057

02 194

 

Ospahammaren

 

13 971

02 260

 

Vonheimstøa

 

13 897

02 313

 

Under hamrane

 

13 766

02 386

 

Smogelielva

 

13 713

02 460

70

Båtflåna

 

 

 

 

Smogelinaustet

 

13 654

02 485

 

Slentreflåna

Oteren var kalla slenter.

13 560

02 505

 

Fannagjølgrova

Ho deler seg i to

13 527

02 541

 

 

 

13 483

02 541

 

Smogebugane

 

13 514

02 189

 

Gamle Smogelistøa

 

13 451

02 565

 

Kråkereirstreket

På land

13 229

02 473

 

Honnsgjølgrova

 

13 300

02 572

 

Honnflågrova

Gamle kommunegrensa

13 185

02 579

 

Koppvika

 

13 051

02 572

 

Koppneset

 

13 027

02 420

 

Vedaplassen

Gammal steinmur

12 941

02 322

 

Isflåna

Her budde folk. Elva kjem frå Sledalen. Grense mot Stranda..

12 860

02 285

 

Skjerneset

 

12 660

02 154

 

Skjerholmen

 

12 495

02 17

 

Kjiflåna

Dei sette kjea dit og sa frå til eigarane at dei kunnehente dei der. Der var 25 - 30 geit om vinteren

11 820

02 108

 

 

 

 

 

 

Vinsneset

 

11 715

02 143

 

Smalneset

 

11 430

02 370

 

Reinshammaren

 

15 428

10 540

 

Skredene

 

15 427

11 45

 

Storurneset

 

15 431

11 336