Ingen resultat.

Klimaet i Storfjorden

Av Astor Furseth Korleis har klimaet endra seg etter at isen byrja å sleppe taket for 20 000 år sidan. Korleis har det veksla mellom varme og kulde, og kva var følgjene for menneska som klora seg fast ved dei høge fjella og djupe fjordane her på våre kantar?
Storfjorden
Les heile artikkelen

Ishuset ved Stordalsholmen

Av Harald Kjølås I vår frysar- og kjøleskaptid er det vel ingen som tenkjer på at naturis i si tid var ei viktig handelsvare, og at kalde Norge var storeksportør. Ein ting er dei tusenvis av tonn med naturis som vart skore ut av vatn og dammar rundt Oslofjorden, og som vart eksportert som store isblokker til eit lager i London.
1850 - 1910
Stordal
Les heile artikkelen

Isproblem i Tafjorden

Ved Harald Kjølås To avismeldingar frå Sunnmørsposten, den eine frå 1924, den andre litt seinare, fortel om isproblema tafjordingane hadde å stri med før i tida, og som dei i dag kan køyre i bil forbi.
1924
Tafjord
Les heile artikkelen

Sjøisen - både til plage og nytte

Av Harald Kjølås At både Tafjorden, Norddalsfjorden, Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden var dekt av sjøis i lange periodar vinterstid, var nok vanleg både på 1700-talet og i førstninga på 1800-talet som er blitt kalla «den vesle istida».
1750 - 1960
Storfjorden
Les heile artikkelen