Heggurelva Her ved elva gjekk gutane på skyvjing til setertausene i Heggurdalen. - Skikkeleg bratt tur! 62 16 587  - 7 22 379
Ristneset Byte mot Tafjordgardane 62 16 473  - 7 22 577
Furnesskrea   62 16 695  - 7 22 117
Yste Furneset   62 16 735  - 7 21 928
Furnesbugen Her kom dei ned med meisene med høy frå Furneset 62 16 805  - 7 21 892
Ihljenakken (veslenakken)   62 17 008 -  7 21 683
Løbergjølet Utmarksløe oppe i marka, derfor navnet. 62 17 108  - 7 21 614
Raflåna Busetjing. -Raflå- Ola var ein spenstig kar. 62 17 200  - 7 21 527
Sandfonnneset   62 17 248  - 7 21 359
Instestien Glatt svod, dei la ned bjørkestokka der så geitene kunne passere. 62 17 348  - 7 21 270
Stigflåna   62 17 416  - 7 21 094
Fjellgjølet   62 17 436  - 7 20 978
Ystestien   62 17 510  - 7 20 671
Nerhusuksen   62 17 534  - 7 20 536
Måsesteinen   62 17 552  - 7 20 440
Årehola    62 17 580  - 7 20 296
Smalebergane   62 17 600  - 7 20 204
Gamlesaga Nerhus- Iver var sagmeister. Iver (1859-1947) 62 17 626  - 7 20 031
Mattisstykket   62 17 622  - 7 19 923
Sæterelva    62 17 625  - 7 19 859
Nerhusbøen    
Nerhus Garden Nerhus  
Peneset   62 17 619  - 7 19 404
Reiteelva    
Nestereiten    
Grøvenaustet    
Badarskjerva   62 17 621  - 7 19 100
Badarbukta Her bada dei før  
Fjørå kai Før kalla Skjeret?  
Selstokkura Området rundt kaia. 62 17  480  - 7 18 901
Saga Det låg ei sag her  
Selstokkneset   62  17 440  - 7  18 659
Kuskegjerdet Ovanfor inste naustrekka  
Selstokkskjeret Frådelt, sjøen ligg over ved flo, som ei øy  
Selstokkbukta Bukta rekk ut åt Stistøa.Der var ei oppkome med "mirakalvatn". 62 17 503  - 7 18 578
Stistøa   62 17 555   - 7 18 381
Hyseneset   62 17 556  - 7 18 201
Sildegarnshammaren Hysenesgrova tett innanfor 62 17 611  - 7 18 171
Rusetbugen   62 17 668  - 7 18 061
Bugaskjeret, no KAIA Bugaskjeret er vekk, no er der kai 62 17 636  - 7 17 928
Jektekøyla Nils Liaaen begynte med båtbygging her, tok svenneprøve 62 17  480  - 7 17 736
Notakastet   62 17 619  - 7 17 724
Salthusneset Utvann salt frå sjøen her 62 17 595  - 7 17 713
Naustvågen Her er det djupt, Mattis Eilertsen låg her mykje med båten sin, ein førslebåt. Mattis (1883- 1974) 62 17 579  - 7 17 711
Vikaneset   62 17 547  - 7 17 740
Kvitneset Her hadde ein ut kroppungsnøre når ein rodde forbi. 62 17 490  - 7 17 611
Hella Garnset 62 17 475  - 7 17 536
Seiura   62 17  463  - 7 17 611
Vikabergane Er frå Vikaneset til Honeset  
  Der er då eit langt stykke utan namn. Det kjem av at det var dårlege fiskeplassar der.  
Trælskjeret   62 17 429  - 7 17 153
Honeset Førte ho frå andre sida for å tørke det her. Ho er graset andre gong ein slår. 62 17 404  - 7 16 872
Bernura Mange har drukna her. 62 17 492  - 7 16 866
Flæå Herfrå var det gjerne isfritt, og her tok dei om bord og sette i land folk. Rodde til Valldal herifrå. 62 17 555  - 7 16 871
Holet   62 17 562  - 7 16 866
Honesbugen    
Storsteinen Stupte her når vi bada. 62 17 577  - 7 16 820
Almflåna Hoppa i strikk her. Stor TK.mast var her. 62 17 618  - 7 16 646
Syltefjellet Bytet mellom gnr 27 og 28 går tvers gjennom ormen. 62 17 719  - 7 16 437
Kiskorå   62 17 766  - 7 16 093
Sørsida av fjorden  
Brudehammaren Forlis av eit brudefølgje ein gong 62 16 1589 - 7 14 867
Bukkespranget Bjørnen var etter bukken og bukken redda seg. 62 16 222  - 7 14 407
Geitvika Mellom to nes, beite for kje. 62 16 493  - 7 14 891
Bytegrova/Hestholmelva Byte mellom Vika og Dalsbygda. Halvvegs frå Sylte til Dalsbygda. 62 16 672  - 7 15 046
Hestholmen   62 16 832 - 7 15 370
Kalkloven Godt linset mot Sylte.Kloven lenger oppe i fjellsida. 62 16 894 - 7 15 715
Vindsneskolvet Tørt når det regner, der er attkolvt. God garnplass. 62 17 012  - 7 15 837
Vindsneset   62 17 095  - 7 15 849
Høyløypet Frakta ned høy frå Vindsneset. På kanten er det kalla Brynnhola. 62 17 096  - 7 16 109
Vindsnesura   62 17 063  - 7 16 277
Vindsnesbrygga Stein nytta som brygge 62 17 044  - 7 16 381
Seterelva   62 17 005  - 7 16 781
Orreflåna   62 17 003  - 7 16 832
Steinen Byte mellom Vindsneset og Osvika 62 16 998  - 7 16 951
Kvernhusneset Godt linset mot Sylte 62 17 043  - 7 17 175
Neselva/Kvennhusneselva Mange historier, der har vore stampar, sag, kvennhus. 62 17 001  - 7 17 590
Nesnaustet Same  
Gardrobben Byte mellom Kvennhusneset og Osvika. 62 16 989 - 7 17 642
Strengsteinen   62 16 947  - 7 17 882
Storgjølrobben   62 16 947  - 7 17 984
Storgjølet   62 16 950  - 7 18 021
Litlegjølet   62 16 955  - 7 18 086
Åkreneset Kleda som vart stampa vart tørka på muren her. 62 16 960  - 7 18 167
Notakastet   62 16 936  - 7 18 250
Ørnesteinen   62 16 956  - 7 18 331
Gardsenden   62 16 954  - 7 18 408
Nybrotet Det same  
Bersnosa, Osvika, Dei sa Bessnosa 62 16 980  - 7 18 512
Flinteberget   62 16 997  - 7 18 561
Tjeldhammaren Laksenot 62 17 018  - 7 18 660
Guristøa Som ei flå 62 17 033  - 7 18 715
Litlevika   62 17 052  - 7 18 771
Kvitneset   62 17 086  - 7 18 764
Skarvskjetet   62 17 137  - 7 18 911
Vike-Martinesvegen   62 17 170  - 7 18 974
Lyrhylla Garnset 62 17 191  - 7 19 011
Skolten God fiskeplass 62 17 224  - 7 19 080
Svartstreket   62 17 243  - 7 19 213
Insteskolten   62 17 247  - 7 19 376
Årabladet Fjorden vart for trong for Olav den Heilage. Han snudde. 62 17 234  - 7 19 535
Uksneshamrane Heile strekninga er Uksneshamrane  
Jørenhamna Her tok dei stein til Fjørekaia. 62 17 228  - 7 19 762
Uksneset   62 17 215  - 7 19 827
Uksnesodden   62 17 215  - 7 19 894
Båteberget Eira gjekk på land her pga feilnavigering. Lite sol på Kaste, så dei tjørebreidde båtane her. 62 17 135  - 7 19 864
Uksnesbugen    
Rolfshammaren Byte i djupaste bukta,  midt gjennom Kasteselet 62 17 037 - 7 19 790
Gamlenaustura   62 16 902  - 7 19 926
Landingsplass for Kaste   62 16 908  - 7 19 956
Pestrekjet Bottolv-Pernille og faren slo gras. Far ramla og omkom. Ho vart skulda. 62 16 842  - 7 20 006
Bryggjeura   62 16 755  - 7 20 070
Blekje   62 16 710  - 7 20 127
Kråna Gjekk an å gå på land her. 62 16 658  - 7 20 183
Kasteelva   62 16 641  - 7 20 230
Kastebukta Heile strekninga. Her kan sjøen bli grov når det bles.  
   
Landingsplass for Kaste   62 16 407  - 7 20 810
Kastelandet "  
Skreppekråna Skreppehandlar gjekk opp om hausten. Det var isa og han for på sjøen i ei glivre vest for naustet. 62 16   537  - 7 20 480
     
Kastenaustet   62 16 520  - 7 20 528
Kasteflæa   62 16 399  - 7 20 804
Medkilen Området  frå Kasteelva og tvers over fjorden  
Kasteskallen Er ein topp som stikk opp med korallar på. Dei sette line rundt skallen. Seien dei fiska der, kalla dei skallesei. Det var veldig fin fisk.   
Kastekoppen   62 16 307  - 7 21 029
Ongelen Fiskeplass  
Raudstutmedet Fiskeplass 62 16 277  - 7 21 591
Korsberget Eit brudefølgje forliste her. Ein på Kaste fann brudgomsbekte på line. Fortalt til Sander av bestefaren, Karl Andreas Korsnes.  62 16 277  - 7 21 907
Uramedet Fiskemed. Det var ein som hadde ein pose agn med lodd, og fekk ein stor uer.  
Korsneset Kvinnfolkbytet. Karane rodde frå støa i Tafjord til Korsnesnaustet. Kvinnfolkbytet frå Korsnesstøa til Vika- Bergane . Karane rodde så resten til Sylte. Var det Dalspreike, rodde karane til Korsnes, kvinnene frå Korsneset til Vinsnesfonna, og så karane til Dalslandet.  
Korsnesnaustet Naustet vart oppattbygt etter ulukka. Voren måtte ofte reparerast etter som isen gjekk på når det var austing. Desse var med å bygge naustet og voren: Eilert Nordgård, Ole Storaas og sønene Sverre og Arne.  62 16 111 - 7 22 500
Reinen Fjørå bygsla eit område her og Alvikneset. Ved steinen var det ei slette dei slo, men den kom vekk under ulukka. Vart undergreven og sokk ned i Tafjordulukka. Ei stove kalla Nilsstova var bygd attåt steinen. 62 15 922  - 7 22 152
Kvithamna Mot Korsneset skal det vere ein hellar ein kan gå inn i når det er vått.  
Småbakkstrekjet Geitene lika seg her. Vanskeleg plass, lett for å leggje seg is på skjervane  62 15 590  - 7 23 101
Storvakfonna Årviss snøfonn. No kjem det også mykje stein 62 15 499  - 7 23 276
Bjønnaløype  Fåre for steinsprang heilt frå Alvikneset til Seineset. Ein bjørn datt og slo seg i hel medan han skulle krysse jølet. Bjørnen vart skremd då jegerane  følgde etter han frå Seineset. 62 15 227  - 7 23 811
Sindre. Gunnar og Turid Aspehjell
Kjelder: Kåre Nerhagen, Kåre Strøm, Torbjørn Osvik og Sander Korsnes om området rundt Korsneset.

4/2/2019