Kråka Ein stor stein. Der er grensa mellom  Norddal og Stranda 62 17 680 - 7 08 63
Lauvvikelva Sølfest Aspehjell hadde to kilenøter, ei ved Lauvvikneset og ei ved Lauvvikelva. 62 17 697 - 7 08 779
Trøftegjølet Der er ei tørrfuru.  62 17 624 - 7 09 132 
Kroketegjølet Spesielt merke i landskapet. Brukt som med ved lineset. 62 17 578 - 7 09 365
Blikshammaren Tunnel på strekninga Linge - Overå 62 17 368 - 7 09 682
Steielselva 62 17 351 - 7 09 722
Elvategane 62 17 327 - 7 09 841
Kjøthola 62 17 286 - 7 10 005
Brattløype 62 17 248 - 7 10 125
Hondesva 62 17 221 - 7 10 212
Kvitneset 62 17 128 - 7 10 506
Benkjen 62 17 117 - 7 10 557
Gråneset 62 17 106 - 7 10 794
Havsteinane Attmed doet på fergekaia. 62 17 086 - 7 10 099
Nyremørneset Der Linge ferjekai er i dag.
Hesteberget Tok på land hestar her. 62 17 021 - 7 11 635
Kvitsteinane 62 17 018 - 7 11 966
Grauthamna Når dei rodde til byen, stopp dei og kokte graut her. No hytta til Spangen. 62 17 059 - 7 12 187
Gullaberget 62 17 138 - 7 12 502
Gullåna Gullsmeden  i Dalsbygda rodde over og henta gull om natta. Folk meinte det  62 17 168 - 7 12 622
var tjuvgods.
Lingebugen 62 17 189 - 7 12 711
Sildesteinen Er no i vegbana, ovanfor naustet. 62 17 196 - 7 12 782
Tånganeset 62 17 155 - 7 12 967
Bakkebugen 62 17 203 - 7 13 201
Bergane 62 17 204 - 7 13 291
Ichleløberget 62 17 230 - 7 13 428
Støene 62 17 309 - 7 13 663
Massbugen 62 17 364 - 7 13 754
Masselva 62 17 374 - 7 13 780
Åsebergsodden 62 17 412 - 7 13 869
Jektkøyleplass 62 17 428 - 7 13 885
Åsebugen 62 17 443 - 7 13 897
Sildesteinen 62 17 485 - 7 13 966
Helljå 62 17 540 - 7 14 115
Meneset 62 17 582 - 7 14 311
Asallhammaren 62 17 641 - 7 14 439
Fannasva 62 17 717 - 7 14 653
Muribrygga 62 17 744 - 7 14 731
Muribugen 62 17 769 - 7 14 851
Sildesteinen 62 17 764 - 7 14 941
Murteberget

4/7/2019