Ingen resultat.

Med lokalbåt i 1871

av Martin Furseth. I 1871 reiste forfattaren Magdalene Thoresen langs den norske vestlandskysten og ferda resulterte i boka Billeder fra Vestkysten av Norge. Ho skreiv boka i ein reportasjestil, ein ny sjanger som vart populær i Noreg. Frå boka hentar vi skildringa av ei båtferd på Storfjorden. Magdalena hadde reist med hesteskyss gjennom Norangsdalen, "det mærkeligste Dalføre paa Søndmør", og vidare gjennom Nibbedalen til "Hellesylt i Søndelvens Sogn, hvorfra Dampbaad fører videre til Aalesund, Søndre Søndmørs By og Centralpunktet for dens Kultur." Her tek vi med første delen av det avsnittet som ho kalla "Aalesund":
1840 - 1905
Hellesylt
Les heile artikkelen

D/S Gerdt Meyer

Har nok ytterlegare opplysningar om dampskipet "Gerdt Meyer" som seinare vart heitande D/S Magerholm? Kanskje eit bilete av skipet?
1910 - 1930
Valldal
Les heile artikkelen

Rutebåttrafikken på fjorden - fjordabåtane

Av Harald Kjølås Rutebåtane var frå 1857 av limet som batt fjordbygdene saman, og som også batt byen til bygdene. Før var det robåten dei tydde til.
1857 - 1979
Storfjorden
Les heile artikkelen

Humor på dampen

Frå inst i fjorden til byen tok det mange timar med dampen, og behovet for tidtrøyte var stort. Når fjordfolket sat i salongen på 2. klasse så var nok det viktigaste å frette nytt frå andre bygder, men også dei gode historiene kom gjerne fram, og dei gode forteljarane vart legendariske, reine popstjernene.
1880 - 1965
Valldal
Les heile artikkelen