D/S GERDT MEYER ble bygget 1905 ved Kristiansand mekaniske  verksted for rederiet Gerdt Meyer i Bergen. Fra ca.1914-1921 var rederen A/S Gerdt Meyer v/Rasmus Meyer i Bergen. Skiftet så navn til D/S MAGERHOLM og tilhørte da Oscar Larsen A/S i Ålesund. Ca.1929 skiftet navn til D/S CHRISTIAN LANGAARD 2 og var hjemmehørende i Oslo. Hvor lenge den hørte hjemme her vet jeg ikke, men i alle fall ikke i 1938. 52.84 brtonn, med en dampmaskin på 12 NomHK. Lengde 67.8 fot, bredde 14 fot, dypgående 8.4 fot.

Firmaet til Gerdt Meyer og sønnen Rasmus Meyer i Bergen, hadde bygd opp mølledrift i Vaksdal og ble hovedaksjonær da Vaksdal Møller ble omgjort til aksjeselskap i 1912. Dampbåten Gerdt Meyer har så førte mel fra Vaksdal og til Sylte, Valldal.


Gerdt Meyer.jpeg

Denne fraktlappen vart funne i ei eske i eit gammalt hus i Valldal. (Foto: Knut Skarbøe)

3/3/2019