Ingen resultat.

Lokal sild på Sunnmøre

av Lars Longva Eg ser at NRK Møre og Romsdal har eit oppslag som allereie i overskrifta fortel at forskarar meiner det ikkje finst lokale sildestammar på Sunnmøre - lenger sør og lenger nord, men ikkje akkurat her. Dette er grunngjeve med bakgrunn i siste nytt innanfor sildeforsking, og ein tankegang som går ut på at fjordane våre, meir enn andre fjordar, er ein del av havet utanfor.
2021 - 2024
Storfjorden
Les heile artikkelen

Fjorden som fiskeplass

For folket som budde ved Storfjorden var denne ei viktig attåtnæring. Fjorden hadde eit mangfall av fiskeslag som folket kunne forsyna seg av. Ikkje alle som budde på gardane ved fjorden i Skodje kommune hadde nok å leva av med dei inntektene gardane gav.
Les heile artikkelen

Stordalsvika - eit spiskammer

Stordal Sogelag gav i 2007 ut to hefte som omhandlar fiske i Stordal gjennom mange generasjonar. Publikasjonen har to delar, ein tekstdel og ein bilagsdel med detaljert skildring av fiskeplassane . Klikkar du på "Kart" oppe i høgre hjørnet av heimesida her og vidare på "Fiskeplassar- Stordal" vil du finne kvar fiskeplassane er. Teksten er henta frå sogelaget sin publikasjon.
Les heile artikkelen