Kvar kan du sjå etter gamle bilete frå Storfjorden og bygdene langs fjorden:


Eidsdal før og no. Ligg på Facebook. Adm. Øivind Eide. E-post: oeivindeide@hotmail.com

 

Gamle Norddalsbilete. Ligg på Facebook. Adm. Arne Nydal. E-post: arne.nydal@tussa.vom

 

Gamle bilete frå Valldal. Ligg på Facebook. Adm. John Ivar Heggen, Steinar Engeseth, Per Magnus Berdal, Per Roar Alstadsæter, Jarleif Lødøen, Hallgeir Lødøen, Lars Magne Muribø. E-post: larsmuribo@gmail.com

 

Gamle foto frå Norddal finn du på  www.fylkesfoto.no

 

Gamle bilete frå Stordal. Ligg på Facebook. Sjå https://www.facebook.com/group...

Denne gruppa er lukka, du må altså vere medlem av  gruppa for å sjå bileta. Det skal ikkje vere noko problem å verte medlem.

 

Gamle foto og historier frå Stordal finn du på www.stordalsportalen.no

 

Gamle foto frå Stranda. Ligg på Facebook. Offentleg gruppe styrd av Stranda sogelag. Sogelaget har også eiga fotogruppe som kan kontaktast. Heimeside: www.strandasogelag.no

 

Gamle bilder fra Skodje. Offentleg gruppe på Facebook. Alle kan bli medlem av gruppa.

 

Gamle bilder fra Ørskog. Ligg på Facebook. Dette er ei lukka gruppe som berre medlemane kan sjå. Det er mogleg å verte medlem av gruppa.

 

Sykkylven sogenemnd har ei side med flyfoto frå 1950- og -60-åra.  Sjå https://sykkylven.sogenemnd.no/fotoarkiv/

Søker ein på «Bilder av gamle foto Sykkylven» i Google får ein opp foto frå både Sykkylven og Stranda.

9/24/2020