Etter årsmøtesakene og ei kaffeøkt går ordet til Øyvind Midtlid.  Midtlid er født 1953 Skodje på Sunnmøre, og nå bosatt i Sarpsborg. Har siste 25 år vært aktiv som utstiller av posthistoriske samlinger, foredragsholder og skribent. 

Tema et han tek opp er : «Kongsvegen for fjordbygdene har frå urtida vore Storfjorden.» Fra Flisneset til Norddalsfjorden og Sunnylven; en fremstilling om innslagspunkter for postbefordringen på Storfjorden i perioden 1758-1868.

22 03 17 ØM.jpg

Øyvind Midtlid


Om Midtlid: Min hjemstedsamling om posten i Skodje ligger til grunn for videre posthistorisk arbeid, og endte opp med en stor gjennomgang om posten i Skodje gjengitt i Årskrift for Skodje Sogelag 2016-17-18. Samlingen Prefrimstempler fra Ålesund (1848-1854) ble tildelt Norsk Filatelistforbunds ærespris, og samlingen Norske Miniatyrdatostempler er grundig omtalt i spesialartikler gjengitt i Norsk Filatelistisk Tidsskrift; Norgeskatalogen og Norgeskatalogen Postal. Videre er artikler om postale forhold på Sunnmøre publisert for «Budstikka», organ for Norsk Posthistorisk Selskap. Disse omtaler postale spor fra Ivar Aasens dagbøker, brev til og fra «Prenteverket på Egset» og postforholdene på Hellesylt i forbindelse med poståpneriene i Storfjorden; Endelig er artikler om Bipostruten mellom Ørskog og Borgensund, D/S «Ternen» i rutefart på Skodjefjordene og Posthistoria i Skodje alle gjengitt i forskjellige årganger av Filatelistisk Årbok. Kunnskapsgrunnlaget fra dette materialet vil danne grunnlaget for foredraget for Foreininga sjøfart og sjøbruk i Storfjorden på Nilsgardstunet 24/3-2022.

3/17/2022