Sverre Haugen gav oss ei grundig innføring i regelverket for sjøfiske i fjorden.

Han tok opp desse hovudpunkta:

•             Regelverket og aktuelle foreskrifter

•             Garn (maskevidde, nedsenking og røkting)

•             Teinefiske med begrensninger og påbud

•             Litt om fredningstider

•             Minstemål

•             Merking av fiskeredskaper

•             Fiskeredskaper som blir mistet - konsekvenser og rapporteringsplikta

Det vart gode samtalar runndt fleire av desse punkta. 

Dei rundt 20 frammøtte tok opp ulike spørsmål ut frå eigne erfaringar.  

Diskusjonen heldt fram over ein kopp kaffi og gode, heimebakte kaker før ein tok fatt på heimvegen.

11/15/2023