Jektefart i bygdelag langs Storfjorden før 1700

 

1500-tallet:

I en liste over skipsskatten fra Sunnmøre i 1563 er det registrert 34 jekteeiere / jekteførere. Kun Per Blindheim (Sykkylven), Knud Valle (Skodje) og Oluf Engeset (Skodje, Stranda eller Norddalen) kan knyttes til området, men den førstnevnte kan like gjerne være fra Vigra eller Borgund, den sistnevnte kan også være fra Ørsta eller Volda.

 

1600-tallet:

Av sakefallslistene i lensregnskapet for 1618-19 fremgår det at Ole Pedersen Tryggestad (nevnt 1603-48) og Ole Lillebø (ikke nevnt i gardssoga) fra Sunnylven ble idømt en bot på 2 rdl. fordi de hadde bygd ei større jekt enn det som var lovlig.

 

I en oversikt over jekter fra Sunnmøre som besøkte Bergen i perioden 1634-37, er følgende eiere / jekteførere fra bygdelag langs Storfjorden identifisert:

 • Fra Sykkylven (8):
 • Samund Pedersen Aurdal (nevnt 1624-60)
 • Knut Jørgensen Blindheim (nevnt 1617-57)
 • Jakob Eriksen (Rasmussen?) Kjønes (f. 1592, nevnt 1630-35)
 • Ole Sivertsen Vik (nevnt 1630-55)
 • Jon Aretsen Hundenes (ukjent)
 • Oluf Hundeidvik (Ole Jonsen Midtgård, sagbrukseier og trelasthandler, nevnt 1600-45?)
 • Jakob Iversen Ekornes (nevnt 1604-48)
 • Ole Nilsen Jarnes (ca 1588-e.1666).

·   Fra Skodje (1): Oluf Pedersen Storhaug (nevnt 1603-66). Han tas med her selv om han strengt tatt

    sognet mot Grytafjorden og tilhørte Grytten skipreide.

·         Fra Ørskog (5):

 • Laurits Guttormsen Giskemo (nevnt ca 1600)
 • Oluf Jonsen Abelset (d. ca 1653, lensmann, sageier og trelasthandler)
 • Sivert Pedersen Øvre-Lande (d. 1654)
 • Anders Olsen Søeholt (f. 1596, lagverge)
 • Hans Lauritsen Haderslev (trelasthandler på Langskipsøy ca 1614-45).

 

   Fra DyrkornStordalLiabygda og Stranda (9):

 • Knut Dyrkorn (sageier og trelasthandler, nevnt i 1630-åra)
 • Laurits Pedersen (fra Stordal, men ukjent hvilken gard)
 • Steinar Jonsen Ansok (f. 1570, nevnt 1603-28)
 • Oluf Knutsen Overå (f. 1570, nevnt 1613-32)
 • Enka på Ringstad (enke etter lensmann Amund Sjursen, d. 1630?)
 • Knut Pedersen Langlo (d. e. 1661)
 • Knut Knutsen Rødset (1570-1646)
 • Oluf Olsen Oksvik (f. 1583)
 • Jon Ellingsen Ødegård (sønn av Elling Ødegård nevnt 1607?).


 • Fra EidsdalValldal og Norddal (10)
 • Maritte (enke etter presten Hr. Arne Evensen, d. 1634)
 • Peder Dale (Kan være Peder Ellingsen, nevnt 1613-46, eller Peder Lauritzen, f. 1603 og nevnt 1646-90)
 • Oluf Hjelle (Oluf Halvardsen, nevnt 1623-46, eller Oluf Ellingsen nevnt 1611-45?)
 • Simen Andersen Uri (nevnt 1603-34)
 • Bertil Knutsen Hatlestad (nevnt 1606-27)
 • Jon Olsen Lingås (nevnt 1623-36)
 • Otte Toresen Dale (nevnt 1606-35)
 • Tore Ellingsen Omenås (1591-e. 1683)
 • Sevald «Seder» Omenås (Kan dette være Sevald Jonsen Sæter, nevnt 1635-75? Ingen ved dette navn på Omenås.)
 • Håvard Simensen Uri (f. før 1605).

    

 ·         Fra Sunnylven og Geiranger (2):

 • Oluf Rasmussen Tryggestad (d. e. 1650)
 • Oluf Halkjellsen Maråk (nevnt 1592, d. ca 1640).
 • I denne perioden var det minimum 35 ulike anløp i Bergen av jekter fra indre fjordstrøk på Sunnmøre.

 

I mai 1648 var ei sunnylvsjekt i Bergen. Om bord var Oluf Hallkjellsen (nevnt 1626) og Mons Andersen Hauge

(sønn av Anders, bruker på Bakken, br.nr.6 i 1603?), Sjur Pedersen Furnes (nevnt 1645-66) og 

Peder Andersen Lillebø (ca 1606- e.66). De drog fra Bergen 1. juni uten å betale toll og måtte bøte med 3 daler for det.

 

I 1655 var 3 jekter fra Dale skipreide på «trandemsferd». Styrmenn var Tormod Halvarsen Hauge (f. 1600 og nevnt 1632-83),

 Peder Lassesen Ytre Dale (nevnt 1611-1658) og Lauritz Lauritzen Årset(1606- e.66). Samla mannskap 21 mann.

 

I en tollprotokoll fra Valderhaug for 1677 er det registrert 3 jekter og 7 tendringer fra indre fjordstrøk (fra Stordal, Stranda, Sunnylven, Liabygda og Valldal) som fraktet varer til Trondheim. 

Disse var ført av:

.          Ole Johnsen Røyr (1635-99)

·         Mons Eriksen

·         Per Persen Slyngstad (1642-e.83)

·         Thore Gammelsen I. Øye (nevnt 1666 som gift mann 36 år på Innigard, br.nr.1)

·         Ole Olsen Overå (1646-1726)

·         Rasmus Ingebrigtsen Muri (1637-e. 1705)

·         Ole Johnsen Holt

·         Mons Olsen Muri

·          Peder Jansen Hove

-         Saxe Rasmussen (fra Valldalen?)

 

Bruker av Jørngarden (fra 1663 til ca 1700) på Indre Ekroll i Skodje, Anders Pedersen (1636- 1706) bygde jekter.

 

Kilder: Bjørn Jonson Dale, bygdebøkene for Sykkylven, Skodje, Ørskog, Stordal, Stranda, Norddal, Sunnylven og Geiranger.