Ser du kva for ei ferjekai dette er? Det har dukka opp fleire forslag. Tafjord? Fjørå? Liabygda? Dyrkorn? Eller ein heilt annan stad. Biletet er truleg frå slutten av 1940-åra.

Dersom du kjenner att ferjekaia, send ein mail til  sulebust@outlook.com  og fortel kva du veit. Så kan vi legge både bilete og ein tekst ut på sida vår.


Då er ferjelemmen identifisert. Den ligg på Kanestraum-sida i ferjeruta Kanestraum - Halsa på Nordmøre. Ferjekai ein stad.jpg


1/27/2020