AN Stella Polaris.jpg


Cruiseskipet Stella Polaris i hamn på Øye i Hjørundfjorden i 0800-tida ein sommardag ca. i 1959. Ei lang rekke bilar er oppstilte. Det er drosjer, hotellvogner og privatbilar som skal køyre passasjerane «over land», om Hornindal, Strynefjellet og Grotli til Stella Polaris i Geiranger. Dette var ein populær dagstur som gjekk føre seg i mange år, og heitte i  turistmiljøet for «Overlandstur». Foto: Arne Nydal 


AN Øie landstigning.jpg


Dette er i landstigning frå cruiseskipet Stella Polaris ein tidleg morgon på Øye i Hjørundfjorden, ca. 1959. Det var på den tid brukt ein relativ enkel og billeg metode til det. Turistane frå Stella  Polaris skal fordele seg på personbilar som skal køyre over Strynefjellet og ned til Geiranger der båten ventar på dei. Det vart brukt dagen til ca. kl 17.00, med fleire stopp for matservering på hotella, og elles stopp for aktuelle turiststader undervegs. Foto: Arne Nydal

6/3/2022