Båttyper (2).jpg
Skageflånaust.jpg
Furutømmer var både mangelvare og dyrt, og difor brukte dei oppatt båtbord frå kasserte båtar. Her frå naustet til garden Skageflå i Geirangerfjorden. Saxe Bjørkedal meiner desse borda kan ha kome frå eit fjørefar,