Båttyper (2).jpg
Geiranger og båten.jpg
Handkolorert bilde frå Geiranger frå 1890-åra. Det viser kor sentral båten og fjorden var for heile bygda
Skageflånaust.jpg
Furutømmer var både mangelvare og dyrt, og difor brukte dei oppatt båtbord frå kasserte båtar. Her frå naustet til garden Skageflå i Geirangerfjorden. Saxe Bjørkedal meiner desse borda kan ha kome frå eit fjørefar,