Snidbetning.jpg

 Henta frå medlemsbladet "Syft og skaut" jula 1995

"Ola-båten" frå Dyrkorn, snidbetna Stranda-båt.
Snidbetna sunnmørsbåt.png
Dette er framskuten på den sokalla Ola-båten som ligg i bathallen på.Sunnmøre Museum. Her ser ein at dei skrådde borda framme er felt inn i det breie borda som kjem frå bakskuten. Denne båten vart bygd av Syver Andreas Rasmusson Helsem frå Sersjantgarden på Helsem. Båten vart bygd I 1893 og vart seld ut til Ola-garden på Dyrkorn. ( Foto: Harald Kjølås)