Anders M. Liaaen skriver i sin familiekrønike: Sirkelsag var en ganske ny innretning. I Ytterdal var et sagbruk eiet av Gjert-gaarden. Det lå ved elvas utløp og alt tyder på at Nils var en god forbindelse. Han hadde skaffet seg kunnskap om sirkelsager. Det resulterte i at på slutten av 1850-årene stod han i med å bygge og igangsette en sirkelsag i Ytterdal. De han hadde kunnskap om var helst dampdrevne, mens det drivverket basert på vannkraft som Nils benyttet, var nokså likt det som var benyttet på de gamle oppgangssagene. Sirkelsagene var langt mer effektive enn de oppgangssagene som brukte rette sagblad i opp/ned virkende bevegelse.

Etter 1900 solgte Gjert-gaarden sagbruket til Arne Karlsen Muldal  -  Sagar-Arne.

Verken Ytterdal eller Dalsbygda var skogbygder, og tømmer måtte tilføres fra Robbervika i Sunnylvsfjorden og fra skogområdene i Norddal kommune.


Nils A Liaaen portrett.jpg

Skipsbyggmester Nils A. Liaaen (1820 - 1872)3/21/2020